Kanun - Tüzük - Genelge - Mevzuat — 29 Kasım 2009 22:05

Patlayıcı madde depoları

Posted by

Patlayıcı Madde Depoları

Patlayıcı madde depoları sürekli, geçici ve gezici olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Bunlardan sürekli patlayıcı madde depoları ise kendi içerisinde yerüstü ve yeraltı depoları olmak üzere iki gruba, yerüstü patlayıcı madde depoları ise hafif yapılı, iglo tipi (üstü toprakla örtülü), kalın duvarlı ve sağlam depolar olmak üzere üç gruba ayrılır.

1. SÜREKLİ DEPOLAR: Yerüstü ve yeraltı depoları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Bu depolar en az iki ton kapasitede yapılabilirler. Yani ikinci gruba giren satıcı ve tüketiciler (iki tondan az patlayıcı madde depolayacak olan satıcılar, taş ocakları, çimento fabrikaları, küçük maden ocakları işleticileri, kanal açma, tarıma elverişli saha hazırlama işlerini yüklenenler gibi tüketiciler) iki tondan daha az kapasitede yapacakları sürekli depoların inşaat projelerini Tüzüğün 5 inci maddesinde depo yapım işine esas teşkil eden belgelerden (C) bendinde belirtilen inşaat projelerini Ek-3’e göre iki ton kapasitede çizdirmeleri gerekmektedir. (Örneğin 500 kilogram kapasiteli depo yapım izni almak isteyen ikinci grup bir satıcı veya tüketici, depo projelerini yine iki tonluk depo projesine göre hazırlamak zorundadır.)

A. Yerüstü Depoları: Yerüstü depoları kendi içerisinde; hafif yapılı, iglo tipi (üstü toprakla örtülü), kalın duvarlı ve sağlam depolar olmak üzere üç gruba ayrılır. Tüm yerüstü depoları, değişik Ek-1’de belirtilen güvenlik uzaklıklarına uygun, tek katlı olarak inşa edilen ve meydana gelebilecek herhangi bir patlama anında, patlama tesiri ile uzaklara tehlikeli parçalar saçmayacak malzemeyle ve yağmur, kar vs. yağış şekillerinden etkilenmemesi için de geniş saçaklı olarak yapılırlar. Çatıları ise hafif ve yanmaz malzeme ile örtülür.

Bu depoların zemini muhafaza edilecek olan patlayıcı maddelerin kusması veya sızdırması da düşünülerek, çivi, vida, herhangi bir yarık ve çatlak bulunmayan, düzgün, sızdırmaz, herhangi bir cismin çarpmasıyla kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir biçimde çimento şap veya mozaikle kaplanmalıdır. Depoda muhafaza altına alınacak patlayıcı maddelerin daha uzun süre ve emniyetli bir şekilde korunması için duvarlarının nem geçirmez bir harçla çatlaksız ve düz olarak sıvanması, Ek-3/E-6 ’daki örneğe uygun gerekli havalandırma delikleri konulması ve açık renkte badana ile boyanması gerekmektedir.

Geniş saçakların yeterli korumayı sağlayamayacağı da düşünülerek, pencereleri yağış çeşitlerinin ve güneş ışınlarının doğrudan içeriye girmemesi için çatıya yakın yükseklikte ve güneş ışınlarının doğrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde demir parmaklıklı olarak Ek-3/E-1Ek-3/E-2 ve Ek-3/E-3’deki örneklere uygun olarak yapılmalıdır. Ayrıca, pencerelere sağlam pirinç veya galvaniz tel kafes konulmalı, dış kısımlarına ise dışarıya açılır ve içeriden mandallanabilir sağlam tahta kapaklar yapılmalıdır.

Dış kapıları sağlam saç malzemeden ve kapı kanatları dışarıya açılacak şekilde yapılmalı ayrıca, gizli kilit takılmalı, iç kapıları ise ahşap (Ek-3/E-4 ve Ek-3/E-5’deki örneklere uygun) olarak yapılmalıdır. Yağmur olukları sık sık kontrol edilerek çalışır durumda bulundurulmaları sağlanmalı, su baskınına karşı binanın etrafına kanallar açılmalıdır.

B. Yeraltı Depoları: Yeraltı (galeri tipi) depoları, maden işletmelerinde yeraltında ve ocak içinde yapılabileceği gibi, bir yamaçta açılacak galeriyle girilmek suretiyle de yapılabilir. Ek-6 daki esaslara uygun olarak yapılan yeraltı depolarının çıkış ağzına gerektiğinde Ek-5’e göre sütre yapılır. Su girmemesi ve nem oluşmaması için gerekli önlemler alınır. Depo içi sıcaklığının 25 dereceyi geçmesini önleyecek havalandırma düzeni yapılır ve patlama etkisini azaltmak amacıyla uygun yerlere oyuk ve boşluklar açılır.”

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

2 Comments

  • depolarla ilgili çizimlere ulaşamıyorum
    site yöneticilerine saygılarımla

  • sitemizde kanun ve tüzük başlığı altında duyurduğumuz depo ile ilgili yazı Emniyet Genel Müdürlüğünde yayınlanan resmi yazı olduğu için linklerde oradan alınıyor. Fakat bu yazı ve linkleri en kısa zamanda sisteme dahil etmeye başlayacağız. Uyarınız için teşekkürler.

Leave a Reply

— required *

— required *